9/9

პროდუქციის გადაცვლის და დაბრუნების პირობები

გადაცვალა

პროდუქცია გადაცვლას ექვემდებარება 3-დან 5 დღემდე პერიოდში:

 • თუ შეძენილ პროდუქციას გააჩნია ქარხნული წუნი
 • თუ შეკვეთის მიღებისას ჰიპერმარკეტმა დაუშვა შეცდომა, რის გამოც მიიღეთ არასწორი მოდელის ან არასწორი მახასიათებელის მქონე პროდუქცია
 • თუ შეძენილი პროდუქციის ჩაბარებისას გამოვლინდა დაზიანება

! აუცილებელია შემკვეთმა პროდუქციის მიღებისას დაათვალიეროს მიწოდებული საქონელი, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჰიპერმარკეტი ვერ უზრუნველყოფს მის გადცვალს მომდევნო დღეებში.

 დაბრუნება

3-5 დღის ვადაში დაბრუნებას ექვემდებარება პროდუქცია:

 • თუ არ არის პროდუქციის შეფუთვა დაზიანებული, შენარჩუნებული აქვს სასაქონლო იერსახე, სამომხმარებლო თვისებები, ბჟენები, ქარხნული იარლიყები
 • პროდუქცია არ არის გამოყენებული
 • თუ ჩაბარების შემდეგ შემძენი მოისურვებს მის გდაცვლას ან დაბრუნებას და პროდუქცია იქნება დაზიანებული, გამოყენებული
 • თუ ვერ წარმოადგენს მყიდველი გადახდის ქვითარი
 • დაბრუნებას არ ექვემდებარება ფითხი, თაბაშირ - მუყაოს ფილა, წებო-ცემენტი.
 • პროდუქციის დაბრუნების ან გადაცვის დროს აუციილებელია წარმოდგინოთ გადახდის ქვითარი, სასაქონლო ზედნადები და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი
 • პროდუქციის დაბრუნების შემთხვევაში პირვანდელი ტრანსპორტირებისთვის გადახდილი თანხა უკან არ დაბრუნდება
 • პროდუქციის დაბრუნებისას ან გადაცვლისას საქონლის ჰიპერმარკეტამდე მოტანას უზრუნველყოფს შემძენი
 • პროდუქციის დაბრუნების ან გადაცვლის შემთხვევაში წინასწარ უნდა აცნობოთ გაყიდვების მენჯერს. პროცესის ინიცირებისათვის საჭიროა კომპანიას აცნობოთ დასაბრუნებელი პროდუქტის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები, შეკვეთის ნომერი, შეკვეთის მიღების თარიღი და დაბრუნების მიზეზი (შესაძლებელია საჭირო გახდეს პროდუქტისა და გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის ფოტოს ატვირთვა და გამოგზავნა შპს ლუკა-ევროპული სახლის  ელ. ფოსტის მისამართზე: ltd.luka@gmail.com

  პროდუქცია არ ექვემდებარება დაბრუნებას და გადაცვალს:

 ყურადღება!