რჩევები

1.  "მეტალოკრამიტით" გადახურვისას დახრილობა სასურველია აღემატებოდეს 25 გრადუსს.

2.  პროფილური სახურავით გადახურვისას დასაშვებია ნებისმიერი დახრილობა.