საკონტაქტო ინფორმაცია

შ.პ.ს. ლუკა

ს/კ 445395796

იურიდიული მისამართი: საქართველო,  ქ. ბათუმი,  გიორგი ბრწყინვალეს N20;

წარმოების მისამართი: ქ. ბათუმი, დასახლება მეჯინისწყალი.

ტელეფონი: (+995) 0422 22 59 59; (+995) 595 33 22 89; (+995) 555 14 93 93.

სარეალიზაციო ობიექტი: ქ. ბათუმი, პუშკინის ქ. N23.

ტელეფონი: (+995) 599 94 54 64

ელ-ფოსტა: ltd.luka@gmail.com

ვებ გვერდი: www.ltdluka.ge