კლიენტები

 

ჩვენი კომპანიის მიერ წარმოებული პროდუქციის მომხმარებლები არიან როგორც სამშენებლო ფირმები, ასევე რეალიზატორები საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში.
ჩვენი პროდუქცით კეთილმოწყობილი იქნა სკოლები, სასტუმროები, სხვადასხვა სახელმწიფო ორგანიზაციები, სამედიცინო დაწესებულებები, კულტურული ცენტრები, კერძო საცხოვრებელი სახლები და სხვა შენობა-ნაგებობები.