თაბაშირის ფითხი

Knauf Fugenfüller

გამოიყენება ფილებს შორის ნაკერების ამოსავსებად, ფილების სწორ ზედაპირზე ფილების მისაწებებლად, ბეტონის ელემენტების უსწორმასწოროებების და ნიჟარების ამოსავსებად, თაბაშირის ნაკეთობების შეწებებისა დაშეფითხნისათვის. გამოიყენება შიდა სამუშაობებისათვის.

დაფასოება: ქაღალდის რომერა 25 კგ

← უკან