მოთუთიებული თუნუქი

მოთუთიებული თუნუქისაგან დამზადებული “საკეტიანი” სახურავი ერთ-ერთი უძველესი და ტრადიციული სახურავის ტიპია. ის შეიძლება დამზადდეს როგორც შეღებილი ასევე შეუღებავი მოთუთიებული თუნუქისაგან. მისი უპირატესობა საიმედოობაში, ხანგრძლივ საექსპლუატაციო ვადასა და დაბალ ღირებულებაშია. გამოიყენება მინიმალური ქანობის შემთხვევაშიც (მინ. ფარდობა 1:12) გამოიყენება ქანობიან სახურავებში

← უკან