ბზარის ლენტი

გამოიყენება ფითხის ნაკერის არმირებისთვის ფილების პირაპირების ამოვსებისას, რაც უზრუნველყოფს ბზარებისაგან თავის არიდებას მოსაპირკეთებელ სამუშაოების ჩატარების დროს

ზომები: სიგანე: 50

შეფუთვა: რულონი,45 მ / 90 მ

← უკან