გარე აკვაპანელი

გამოიყენება შენობა­ნაგებობების კარკასის კონსტრუქციების ვენტილირებადი ფასადების სისტემებში და ასევე შენობების ფასადების რეკონსტრუქციისას.

ზომები: 900x1200x12,5

900x2500x12,5

25 ფილა

← უკან