ჭანჭიკი ბურღთავიანი

გამოიყენება შიდა აკვაპანელის ფილების ფოლადის კარკასზე (ფო­ლადის სისქე 0.7­2.0 მმ­მდე) დასამაგრებლად. შურუპს აქვს ფარული ფორმის ფრეზული თავი ჯვრისებრი შლიცით. შურუპის ანტიკოროზიული ზედა ფენა უნდა უზრუნველყოფდეს კოროზიისადმი მედეგობას მარილის ნისლოვან კამერაში 500 საათის განმავლობაში.

შურუპი SB 25 გამოიყენება ფილების პირველი ფენის დასამაგრებლად ფოლადის კარკასზე.

შურუპი SB 39 გამოიყენება ფილე­ბის მეორე და მესამე ფენების დასა­მაგრებლად ფოლადის კარკასზე.

დიამეტრი / სიგრძე: 4.2x13

მიწოდება: SB 25 1000 ც./კოლოფი; SB 39 500 ც./კოლოფი

← უკან